Internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij
za ciljne trge Severne Italije in Švice

NEWS

Srečanje regionalnih vodij gospodarske zbornice Burgenland

Prof. Eschenbach in dr. Praith predstavljata projekt Passport to Export

E-publikacija
Podjetja in Internacionalizacija

MFDPš, Celje, junij 2020

Doc.dr. Gregor JAGODIč

PREVERITE svoj

POTNI LIST

za IZVOZ!

Ball.JPG

PASSPORT TO EXPORT si prizadeva kot glavni cilj projekta povečati število internacionaliziranih MSP na področju čezmejnega sodelovanja. Zlasti se bodo podprla tehnološka in inovacijska podjetja, saj to področje dejavnosti odpira trajnostno mednarodno rast in izvozni trg za ponudnike gospodarstva in tehnologije na programskem področju.

GET

 

 

READY

USE

 

 

NETWORKS

TAKE

 

 

ACTION

Creative Commons CC0: pixaby.com

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dieses Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.