top of page

Projektnij Cilj

GET READY
USE NETWORKS
TAKE ACTION
Ustvarite delovno podlago
za izvoz

Za hitro in kakovostno izvedbo projekta se pripravljenost in spo-sobnost podjetij za izvoz ocenjujeta z diagnostičnim orodjem. To omogoča ustrezno pozicioniranje, v kolikšni meri in s katero se lahko intenzivnost internacionalizacije pri-lagodi. Na podlagi tega se oblikujejo prilagojene strategije in akcijski načrti ter razvija in izvaja kurikulum za podporno usposabljanje.

 

Neposredni učinek:

Evalvacijsko orodje za izvoz

Neposredni učinek:

Strategija in akcijski plan za inter-nacionalizacijo v Švico in Italijo

Koristi tehnološkega trga - matrika sodelovanja

Skupaj z mednarodnimi partnerji iz severne Italije in Švice ter njihovimi mrežami se bo z ustreznimi partner-skimi strukturami iz programskega območja ustvarila praktična, prenosljiva in razširljiva matrika sodelovanja. Le ta spodbuja medsebojna razmerja med tehnološkim inovacijskim trgom in podjetji, pa tudi s partnerji za raziskave in tehnologijo. S tem je vzpostavljena skupna delovna struktura za inter-nacionalizacijo.

 

Neposredni učinek:

Matrika sodelovanja med podjetji iz programskega območja in partnerji iz cilljnega trga Švice ter Italije.

Ciljna priprava in uporaba trgov

Tržni odnosi so zasidrani z večsto-penjskim partnerskim pristopom, ki povezuje vse ustrezne ravni za SIAT, severno Italijo in Švico (npr. ministrstva, grozde, raziskovalne centre, poslovna združenja, znanstvene in tehnološke parke, podjetja). To zagotavlja kratki in dolgoročni uspeh. Tako lahko izdelke in storitve ustalimo ali jih novo ustvarimo prek mreže odnosov ali pa se lahko vse storitve uporabljajo več let.

 

Neposredni učinek:

Matrika sodelovanja pri internacio-nalizaciji Tehnologij in inovacij

Neposredni učinek:

Evalvacijski sistem aktivnosti interna-cionalizacije

 

bottom of page