top of page

Ponudba za Export

PASSPORT TO EXPORT kot splošni cilj projekta spodbuja povečevanje števila internacionaliziranih MSP na področju čezmejnega sodelovanja.

Naša ponudba

Svetovanje & Mentorstvo

Individualno, prilagojeno svetovanje / mentorsko usposabljanje o izvozu in internacionalizaciji

Podpora pri dejavnostih Internacionalizacije

Pomoč pri pripravi dejavnosti internacionalizacije in predstavitvah na poslovnih srečanjih

Mednarodni Dogodki

Organizacija mednarodnih dogodkov (Švica, Italija); Priložnost za predstavitev vašega podjetja

B2B Srečanja

Podpora in organizacija srečanj B2B na ciljnih trgih

Kontakti

Podpora pri vzpostavljanju stikov na ciljnih trgih

Please reload

MERILA ZA KANDIDATURO:

  1. Ste MSP in imate sedež podjetja v vzhodni Štajerski, zahodni in južni Štajerski, Gradcu, spodnji Koroški, ​​Celovcu-Beljaku, zgornji Koroški, ​​južnem Gradiščanskem.

  2. Ste tehnološko in inovativno usmerjeno podjetje.

  3. Potencialni ciljni trg je v Švici in/ali severni Italiji 

TRAJANJE PROJEKTA: 01.04.2017 - 31.03.2020 

PROMOCIJA: Projekt financira program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.si-at.eu  

SREDSTVA PROJEKTA: 841.191,80 € 

ERDF SREDSTVA: 679.776,15€ 

VODILNI PARTNER: EVOLARIS next Level GmbH, Gradec, Avstrija 

bottom of page