top of page

E-publikacija

Podjetja in Internacionalizacija

Podporno gradivo v akviru projekta

Interreg SI-AT Passport to Export

 

MFDPš, Celje, junij 2020

Doc.dr. Gregor JAGODIč

VSEBINA

 1. Internacionalizacija in njene faze aktivnosti 

 2. Tveganja pri poslovanju s tujino

 3. Mrežni prostop v internacionalizaciji

 4. Izbor ciline države in analiza tržnih razmer

 5. Načini vstopa na mednarodne trge

 6. Finančna analiza

 7. Izvozne listine 

 8. Segmentacija trga 

 9. Prilagajanje proizvoda

 10. Stroški ob vstopu na tuji trg in terminiski načrt aktivnosti

 11. Viri

Internacionalizacija podjetja postaja v vse bolj odprti družbi in ekonomski povezanosti z ostalimi deležniki na trgu pomemben element tržnega nastopa podjetja. Za majhne države je odprtost v poslovno povezovanje in delovanje na tujih trgih še večjega pomena, saj podjetja težko preživijo le od prodaje na domačem trgu. Vendar pa je vstop na tuji trg za majhna podjetja še toliko bolj zahteven, saj je od uspešnosti nastopa odvisno preživetje podjetja. Sodobna tehnologija, razvejana mreža kontaktov in pomoč podpornih institucij pa lahko pozitivno vplivata na uspešnost nastopa majhnih podjetij na tujih trgih. E-brošura, ki smo jo pripravili v okviru Interreg projekta »Passport to Export« bo skupaj z ostalimi podpornimi aktivnosti (spletna stran in e-učilnica) prav gotovo dobrodošla pomoč MSP, da bodo lažje razumela, kako se lotiti priprave na internacionalizacijo in na kaj biti še posebej pozoren pri izvedbi aktivnosti internacionalizacije.

logo_MFDPS_europe2.jpg
bottom of page